Kdo jsem?

Mé jméno je Tereza Rajnoha. Jsem mladou ženou, dcerou, partnerkou, matkou... 

Za uplynulé roky jsem si našla zálibu v seberozvoji, péči o své tělo i duši. Ráda se dozvídám nové myšlenky, úhly pohledu a nechávám se jimi obohacovat. Baví mě odkrývat postupně hlubší a hlubší vrstvy mě samotné, rozklíčovávat zažité vzorce, jenž mi nefungují, osvobozovat se od nich a dopřávat si tak život ve svobodě, v pravdě. Svým způsobem toto vidím jako přirozený směr, kterým se začne ubírat každý, kdo se otevře životu a nechá se jím vést. Vnímám jako přirozené si nalézt cestu zpět, ke svému pravému já, pokud jsme od něj byli v průběhu života odchýleni. Zároveň vidím veliký potenciál v mezilidském sdílení, vzájemné otevřenosti, podpoře. Ráda sleduji, jak se životy nás všech proplétají a zajímavé myšlenky se tak dostávají ke svým novým "hostitelům". :)

Chtěla jsem na to jít jednoduše a když jsem hledala, čemu se v životě věnovat, čím být prospěšná sobě i ostatním, dovedlo mě to právě k cestě sdílení, naslouchání. Dřív jsem si myslela, že abych mohla někomu dávat "rady", musím mít nejprve v životě vše perfektně srovnané a být neustále v harmonii. Ale pak jsem si uvědomila, že v konstantní harmonii nežije prakticky nikdo, přesto se navzájem inspirujeme a obohacujeme. Protože každý máme jiné dary, jiné zkušenosti. Tudíž už nevidím překážku kvůli které bych nemohla právě já inspirovat ostatní. Jsem na cestě. 

Pokud vás život zavál na můj web, má to zřejmě nějaký důvod..:)

Těším se na každé setkání! 


Aktuálně na blogu: